صندلی فرنگی پشتی دار

121,000 تومان

صندلی فرنگی پشتی دار جزو محصولات توانبخشی پزشکی حضرت

ویژگی های کالا


صندلی فرنگی پشتی دار
زیر مجموعه محصولات توانبخشی میباشد.