http://mohrehazrat.com/news/view/id/811

تصاویری از فراز بلندترین برج جهان
تاريخ انتشار خبر : شنبه 14 تیر 1393

حتما همه می دانید که برج خلیفه در شهر دبی هم اکنون به عنوان بلندترین برج جهان شناخته می شود اما تصاویر زیر جزء معدود تصاویری است که بوسیله بالگردهای ویژه از نقطه انتهایی این برج گرفته شده است

چاپ